Denna webbplats använder cookies för följande ändamål:

  • Teknisk funktionalitet så att vi kan komma ihåg dina preferenser.
  • Trafikmätning, så vi vet hur många som besöker vår sida och kan dokumentera detta för annonsörer enligt vanliga branschstandarder.
  • Beteendebaserad individuell inriktning av annonsering så att vi kan visa de annonser som vi tror är mest relevanta för dig.
  • Annonsbehandling så att vi kan styra hur ofta samma annons visas för samma användare och registrera hur många som klickar på den.
Översikt:

1. Ägarinformation
2. Vad är cookies?
2.1 Så här länge lagras cookies
2.2 Hur man tar bort cookies
2.3 Hur man undviker cookies
2.4 Vad cookies används till på vår webbplats
2.5 Google Analytics (trafikmätning)
3. Användning av personuppgifter
3.1 Skydd av personuppgifter

1. Ägarinformation

Denna webbplats erbjuds av:

Homedec.dk
Industrieväg 1
7120 Vejle Östra
Telefon: 81200058
info@homedec.dk

2. Cookies

Denna webbplats använder cookies enligt ovanstående syften. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare och för att kunna känna igen din dator vid upprepade besök. Ingen personlig information lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

2.1 Så här länge lagras cookies
Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök.

2.2 Hur man tar bort cookies
Se instruktioner här

2.3 Hur undviker jag cookies?
Om du inte vill ta emot cookies kan du blockera dem. Se instruktioner här .

2.4 Vad cookies används till på vår webbplats
Cookies används för att föra statistik över antalet användare samt information om våra användares kön, ålder, geografi och intressen för att anpassa innehåll och reklam därefter.

Webbplatsen använder cookies från någon av följande tredje parter som har tillgång till cookies i fråga:

2.5 Google Analytics (trafikmätning)
Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen.

Du kan välja bort cookies från Google Analytics. Se instruktioner här

Personlig information:

3. Användning av personuppgifter
Personuppgifter lämnas aldrig till tredje part, såvida du inte själv uttryckligen ger ditt samtycke till detta, och vi samlar aldrig in personuppgifter utan att du själv har gett oss dessa uppgifter vid registrering, köp eller deltagande i en undersökning etc. Här samlas information om om namn, adress, postnummer, e-post, kön, ålder, intressen, attityder och kunskap om olika ämnen.

Personuppgifter används för att slutföra köpet eller tjänsten i samband med vilken informationen samlades in. Informationen används också för att lära känna dig och andra användare av webbplatsen bättre. Denna användning kan bl.a. inkludera forskning och analys som syftar till att förbättra våra produkter, tjänster och teknologier, samt visa innehåll och reklam skräddarsytt för dina intressen och hobbies.

3.1 Skydd av personuppgifter
Enligt personuppgiftslagen ska dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar dina personuppgifter på datorer med begränsad åtkomst som finns i kontrollerade anläggningar, och våra säkerhetsåtgärder granskas löpande för att avgöra om vår användarinformation hanteras på ett korrekt sätt, med alltid respekt för dina rättigheter som användare. Vi kan dock inte garantera 100 procent säkerhet för dataöverföringar via Internet. Det innebär att det kan finnas risk för att andra omotiverat tvingar tillgång till information när uppgifter skickas och lagras elektroniskt. Du lämnar alltså dina personuppgifter på egen risk.

Personuppgifter raderas eller anonymiseras löpande i takt med att syftet med vilket de samlades in upphör. Personuppgifter lagras i högst 12 månader efter användning.

Den snabba utvecklingen av internet gör att förändringar i vår behandling av personuppgifter kan bli nödvändiga. Vi förbehåller oss därför rätten att uppdatera och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om vi ​​gör det kommer vi givetvis att korrigera datumet för "senast uppdaterad" längst ner på sidan. Vid betydande förändringar kommer vi att meddela dig i form av ett synligt meddelande på våra webbplatser.

I den mån personuppgifter om dig behandlas har du enligt personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter som kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att kräva att detta rättas, raderas eller spärras. Du kan när som helst invända mot att uppgifter om dig behandlas. Du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av uppgifter och uppgifter som rör dig. Klagomål lämnas till den danska datatilsynet, jfr personuppgiftslagens 58 § mom. 1.